Dodany: 2011-12-20 14:09:11
images/200px-Emblem-person-orange.svg.png3b0f6.png By w społeczeństwie panować mógł ład i porządek osoby, które ustanowionych zasad nie przestrzegają, muszą zostać poddane karze, adekwatnej do popełnionej przewiny. O ile prokurator jest oskarżycielem a adwokat wrocław obrońcą, o tyle o fakcie i wymiarze sankcji decyduje już sędzia.

Dodany: 2011-12-20 14:04:12
images/200px-Emblem-person-green.svg.png473c4.png Współcześnie nie tylko przekaz ustny jest mało wiarygodny. Nawet dokumenty można przy małym nakładzie pracy zręcznie podrobić, jeśli się tylko potrafi. Dlatego też powołano do działalności osoby takie jak notariusz, które podobnie jak adwokat wrocław, czuwają nad zachowaniem porządku publicznego.

Dodany: 2011-12-20 14:00:36
images/200px-Emblem-person-brown.svg.png2323d.png Ponieważ znakomita większość współczesnych społeczeństw nie orientuje się w ogóle w jakichkolwiek kwestiach prawnych, bardzo potrzebna jest osoba, która tak jak i adwokat wrocław, mogłaby udzielać ludności pomocy w zakresie przepisów. Właśnie po to utworzona została profesja radcy prawnego.

Dodany: 2011-12-20 13:56:07
images/200px-Emblem-person-blue.svg.png21a6a.png Większość społeczeństwa nie ma bladego pojęcia na tematy z prawem związane. Dlatego już w czasach historycznie dość odległych, powołany został urząd, pomocnika, przedstawiciela i doradcy, orientującego się w meandrach przepisów – współczesny adwokat wrocław.

Dodany: 2011-08-04 11:24:29
images/TalkIcon.gifd9650.gif W dzisiejszych czasach coraz częściej możemy się spotkać z czymś takim jak problemy prawne. Dzieje się tak, ponieważ prawo tak naprawdę otacza nas dookoła i powoduje, że jesteśmy w pewien sposób przez nie ograniczani.