Dodany: 2011-12-20 14:12:19

 

KomornikW dobie niedawnego kryzysu, wielu firmom i osobom prywatnym zdarzyło się zalegać z zapłatą pewnych zobowiązań finansowych. W momencie, gdy odzyskanie długów normalną drogą negocjacji jest niemożliwe, wynajęty adwokat wrocław zgłasza sprawę do sądu. Uprawomocnienie się wyroku egzekucyjnego oznacza, że do akcji wkroczyć może komornik.

 

Komornik, tak jak adwokat wrocław, należy do zawodów prawniczych. Wedle obowiązujących zapisów, jest to osoba o statusie funkcjonariusza publicznego, zajmująca się egzekwowaniem postanowień sądu w kwestiach cywilnych roszczeń finansowo-rzeczowych. Komornik działa najczęściej przy sądzie rejonowym. Poza egzekucją długów, może on ponadto, na zlecenie sadu, dokonać inwentaryzacji mienia danej jednostki przed rozpoczęciem postępowania i sporządzić listę faktycznego stanu jej posiadania na dany dzień.

 

Funkcję komornika, sprawować może dowolny przedstawiciel jednej z profeski prawniczych, na przykład adwokat wrocław, bez dodatkowego przeszkolenia. Jeśli ktoś nie ma takiego przygotowania musi złożyć aplikację komorniczą, zakończoną egzaminem..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Komornik
Nick: