Dodany: 2011-12-20 14:09:11

 

SędziaBy w społeczeństwie panować mógł ład i porządek osoby, które ustanowionych zasad nie przestrzegają, muszą zostać poddane karze, adekwatnej do popełnionej przewiny. O ile prokurator jest oskarżycielem a adwokat wrocław obrońcą, o tyle o fakcie i wymiarze sankcji decyduje już sędzia.

 

Sędzia Polsce to funkcjonariusz publiczny, mający za zadanie orzekać w sprawach zgłoszonych pod jego rozwagę, czyli tych leżących w kompetencjach organów sądowniczych i trybunałów. W trakcie postępowań takich z reguły obecny jest choć jeden przedstawiciel stron – adwokat wrocław. Ferowanie wyroków przez sędziego, opierać się powinno na dwóch podstawowych zasadach zawartych w przepisach: niezawisłości i bezstronności.

 

Ta pierwsza wytyczna wynika z faktu, że sędziowie są prawnie chronieni przed wszelkimi możliwymi naciskami z zewnątrz, poprzez swój wysoki status i uprawnienia. Na ich decyzje więc nie będzie miał wpływy żaden, nawet wysoko postawiony, adwokat wrocław. Druga zasada – bezstronności – znaczy w praktyce tyle, iż sędzia nie może faworyzować jednej ze stron sporu w żaden sposób..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Sędzia
Nick: