Dodany: 2011-12-20 14:04:12

 

NotariuszWspółcześnie nie tylko przekaz ustny jest mało wiarygodny. Nawet dokumenty można przy małym nakładzie pracy zręcznie podrobić, jeśli się tylko potrafi. Dlatego też powołano do działalności osoby takie jak notariusz, które podobnie jak adwokat wrocław, czuwają nad zachowaniem porządku publicznego.

 

Notariusz, wedle obowiązujących przepisów, nie świadczy tak jak adwokat wrocław usług prawniczych, a dokonuje czynności notarialnych. Do jego podstawowych zadań należą między innymi: poświadczenie autentyczności podpisu osoby, dokumentów czy zgodności ich kopii z oryginałem, sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń dziedziczenia, dostarczanie oświadczeń, spisywanie protokołów o znaczeniu prawnym czy tworzenie protestów weksli i czeków.

 

Notariusz jest uznawany za osobę zaufania publicznego – jej poświadczenie ma wagę wystarczającej dla sądu i innych organów. Podobnie jak adwokat wrocław, musiał on jednak przejść długą drogę, by zyskać prawo do wykonywania obecnego zawodu. Opłaty jakie pobiera on za swoje usługi, są ściśle określone ustawą..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Notariusz
Nick: