Dodany: 2011-12-20 13:56:07

 

Adwokat Większość społeczeństwa nie ma bladego pojęcia na tematy z prawem związane. Dlatego już w czasach historycznie dość odległych, powołany został urząd, pomocnika, przedstawiciela i doradcy, orientującego się w meandrach przepisów – współczesny adwokat wrocław.

 

Samo pojecie adwokat wrocław pochodzi z łacińskiego zwrotu, tłumaczącego się jako „wołać o pomoc”. To też jest istota działalności takich osób – pomoc ludziom potrzebujących wsparcia prawniczego. Zawód ten jest niezwykle wymagający, a ponadto trudny i kosztowny do osiągnięcia. Nie wystarczą bowiem studia prawnicze. Niezbędna jest jeszcze (płatna) trzyletnia aplikacja adwokacka zakończona egzaminem.

 

Wraz z uprawnieniami do wykonywania tej profesji, adwokat wrocław zyskuje możliwość i statutowe upoważnienie do reprezentowania swojego klienta podczas postępowań i rozpraw sądowych oraz przed urzędami państwowymi. Ponadto, często udziela on osobom porad prawnych, wykonuje na zlecenie pisma procesowe czy sporządza opinie na potrzeby organów wymiaru sprawiedliwości..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Adwokat
Nick: