Dodany: 2013-02-07 12:20:57
images/paragraf.JPGf878d.JPG Każdy rodzaj firmy ma swoje prawa. Podobnie jest ze spółkami, które mają swoje prawa, które określono jako prawo spółek. Prawo spółek to przede wszystkim prawo określające w jaki sposób ma działać dana spółka, na jakich zasadach się rozliczać, jak dzielić kapitał, czy też kto ze spółki jest odpowiedzialny przed sądem za konkretne przewinienia, czy też kłopoty finansowe.

Dodany: 2013-02-07 12:19:30
images/paragraf.JPG243e3.JPG Prawo upadłościowe to prawo, które jest w naszym kraju wciąż nieodpowiednio szybko i prawidłowo przestrzegane. Chodzi przede wszystkim o to, że kiedy firma ogłasza upadłość i wierzyciele zaczynają domagać się spłaty przez odpowiednio upoważnioną osobę długów – wtedy często jest już za późno bo cały, pozostały kapitał takiej firmy przeszedł już legalnie na inną osobę.

Dodany: 2013-02-07 12:18:06
images/paragraf.JPG96424.JPG Zwierzęta, mimo że wielu z nas niestety uważa, że to istoty gorszej kategorii – to podobnie jak my – ludzie mają swoje prawa i prawo do prawa zwierząt to dziś najbardziej obserwowane hasło dla wielu społeczników,ale i zwykłych miłośników zwierząt, którzy twierdzą, że każdemu zwierzęciu należą się prawa jak człowiekowi – do życia, poszanowania i równego traktowania.

Dodany: 2013-02-07 12:16:31
images/paragraf.JPGc84fe.JPG prawo podatkowe to coś, co ma przede wszystkim określać te trudne zagadnienia jakimi są podatki i ich rodzaje, prawo podatkowe to przede wszystkim zbiór norm i zasad, którymi należy się przede wszystkim kierować przy rozliczeniach ze skarbem państwa.

Dodany: 2013-02-07 12:15:02
images/paragraf.JPGcb2cb.JPG prawo ochrony środowiska to prawo, które z roku na rok w naszej rzeczywistości staje się coraz bardziej popularne i coraz to bardziej ważne dla każdego żyjącego w społeczeństwie.